Uw aanhanger, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen gewoon goed verzekerd

Heeft u de afgelopen tijd een aanhangwagen gekocht?


Dan vraagt u het zich misschien af of u deze moet en kunt verzekeren. Een aanhangwagen verzekeren is namelijk niet verplicht. Aanhangers hebben geen verzekeringsplicht en vallen onder de verzekering van het trekkende voertuig.

Wanneer u met een aanhangwagen schade veroorzaakt, kunnen de kosten verhaald worden op de WA-dekking van uw autoverzekering. Deze dekking geldt zolang u met de aanhangwagen rijdt.

Indien gewenst kunt u een aanhangwagen verzekeren met een speciale verzekering. Een verzekering voor een aanhangwagen is vooral handig wanneer de aanhanger een hoge dagwaarde heeft of onmisbaar is.

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen!

Wat is een aanhangerzekering

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Diefstal of total loss

Bij een (nieuwe) aanhanger kunt u kiezen voor een waardegarantietermijn van 1, 3 of 5 jaar. Diefstal is verzekerd als de aanhanger op slot staat. Diefstal valt onder brand/diefstal/natuur, total loss onder beschadiging/aanrijding. Na afloop van de waardegarantietermijn wordt de waarde van de aanhanger door middel van een afschrijvingstabel opnieuw bepaald. U kunt na afloop van de waardegarantietermijn opnieuw kiezen voor een waardegarantietermijn.

gereedschapReparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Let op!

Niet-bedrijfsmatige verhuur kan meeverzekerd worden.

niet verzekerd

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur. Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Let op Dekkingsbeperkingen?

Wanneer de aanhanger gekoppeld is, maar ook wanneer deze losgeschoten is, dan biedt de verzekering van het trekkend voertuig een WA-dekking voor de aanhanger. Wanneer de aanhanger niet aan het trekkend voertuig is gekoppeld en deze is veilig tot stilstand gekomen, dan biedt de aansprakelijkheidsverzekering dekking.

Eigen risico

Er geldt vaak een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk aan HiFi Hypotheken | Financieel Zeker

contract

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks en schriftelijk of per e-mail opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan HiFi Hypotheken | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar info@hifihypotheken.nl. Of bel met 0252-700 232!

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij HiFi Hypotheken | Financieel Zeker om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!